THÔNG BÁO

(V/v khai giảng lớp học an toàn lao động tại Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức thuộc khối doanh nghiệp có kiến thức cơ bản về an toàn lao động. Trường Kỹ Thuật Đất Việt  thông báo mở "lớp nghiệp vụ an toàn lao động tại Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An".


1. Đối tượng tham dự lớp học an toàn lao động tại 
Huyện Đức Hòa Tỉnh Long Anđược quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được chia thành 4 nhóm chính sau:
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
- Nhóm 4: Các đối tượng khác

2. Khai giảng lớp học an toàn lao động tại Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An:
Ngày 12 và 24 Hàng tháng. Vui lòng liên hệ 0934228844 - 0944228844 - 0945228844 - 0946228844 để có thông tin mới nhất lịch khai giảng lớp học an toàn lao động trong tháng.

NỘI DUNG LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐỨC HÒA TỈNH LONG AN
Nhằm triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm làm việc: Chương trình được Trường Kỹ Thuật Đất Việt thiết kế theo quy định của Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 và Nghị Định 44 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn các lớp an toàn lao động vệ sinh lao động sau:
LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1- CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
- Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
- Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
- Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện


LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
- Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
- Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
- Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHỐM 3 - CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
- Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
- Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

4. Học phí: 1.500.000 VNĐ/học viên.

5. Giảng viên: Sở lao động thương binh và xã hội, các giảng viên từ các trường đại học uy tín trong nước.
6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH.
ĐĂNG KÝ HỌC AN TOÀN VÀ LẤY CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA TỈNH LONG AN
Địa Điểm Đào Tạo: Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa – Số 100 Đường 3/2, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Đăng Ký Khóa Học0934228844 - 0944228844 - 0945228844 - 0946228844 - Email: edudatviet@gmail.com

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: