THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI TP.HCM
Một công trình thành công không chỉ là một công trình đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng xây dựng mà còn là một công trình trong suốt quá trình thi công không xảy ra bất kì sự cố nào về an toàn lao động.- an toàn vệ sinh lao động.

An toàn lao động- an toàn vệ sinh lao động luôn là vấn đề quan trọng được các chủ đầu tư thi công công trình đặt lên hàng đầu bởi lẽ đây là vấn đề luôn rình rập những nguy cơ gây hại khó lường về người và cơ sở vật chất. Có lẽ chính vì vậy mà Bộ Lao động và thương binh xã hội đã soạn thảo và thông qua Thông tư số 27/ 2013/ TT-BLĐTBXH (ngày 18/ 10/ 2013) quy định chi tiết về vấn đề cấp chứng chỉ an toàn lao động,vệ sinh lao động cho các đối tượng cụ thể sau đây:

Nhóm 1: Cán bộ quản lý an toàn lao động

Nhóm 2: Các cán bộ- nhân viên chuyên trách về an toàn lao động,

Nhóm 3: Những đối tượng tham gia trực tiếp công việc có yêu cầu cao về công tác an toàn lao động- an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 4: Những người lao động có liên quan khác.1.1. Đối tượng: người làm công tác quản lý như: Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự, các bộ phận phòng, ban; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; thủ trưởng và cấp phó các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức chính trị-xã hội, xã hội – nghề nghiệp, …

1.2. Nội dung học:

– Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ):

+ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

– Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ ở cơ sở:

+ Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về ATLĐ, VSLĐ;

+ Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động;

+ Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất;

+ Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động

+ Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

+ Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác ATLĐ, VSLĐ;

+ Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa:

+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất;

+ Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

– Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

2. Lớp huấn luyện KTAT – VSLĐ cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động (chứng chỉ an toàn nhóm 2):

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

– Huấn luyện kiến thức chung (như chương trình khung huấn luyện chứng chỉ an toàn nhóm 1)

– Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở:

+ Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất;

+ Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động;

+ Phương pháp triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

+ Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp;

– Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn:

+ Tổng quan về thiết bị áp lực;

+ Tổng quan về thiết nâng, thang máy;

+ Kỹ thuật an toàn điện;

+ ATLĐ với một số thiết bị phổ biến dùng trong sản xuất;

+ ATLĐ trong sử dụng, vận chuyển và bảo quản hóa chất;

+ ATLĐ, VSLĐ trên công trường xây dựng;

+ Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

– Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện.

– Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

3. Lớp huấn luyện an toàn lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động – nhóm 3 (KTAT thiết bị nâng; KTAT Hàn điện – hàn hơi; KTAT bình chịu áp lực; KTAT Điện; KTAT Hóa chất; kỹ thuật an toàn leo cao; KTAT làm việc trên công trường xây dựng; kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi):

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ an toàn nhóm 3 huấn luyện có thời hạn 5 năm.

– Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ:

+ Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ;

+ Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động;

+ Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

+ Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

+ Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

– Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ:

+ Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc;

+ Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị;

+ Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị;

– Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ:

+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại;

+ Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra;

– Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

+ Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành;

– Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

– Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

– Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.

4. Lớp nghiệp vụ kỹ thuật an toàn – bảo hộ lao động (nhóm 4):

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng chỉ an toàn nhóm 4 huấn luyện có thời hạn 1 năm.

– Kiến thức chung về ATLĐ, VSLĐ:

+ Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ, VSLĐ;

+ Chính sách, chế độ ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động;

+ Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

+ Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

– Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương:

+ Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng;

+ Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân;

+ Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động;

– Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao:

+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

+ Quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

+ Phối hợp làm việc tập thể;

– Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

5. Lớp nghiệp vụ kỹ thuật an toàn trong vận hành, sử dụng gas (khí đốt):

Học viên sau khi kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 1 năm.

(Dành riêng cho cán bộ quản lý liên quan đến gas và công nhân trực tiếp vận hành các thiết bị về gas + bếp gas, nhân viên các đại lý gas)

– Những tai nạn sự cố nghiêm trọng gây chết người liên quan đến gas (khí đốt) cần rút ra bài học kinh nghiệm.

– Những nguyên tắc cơ bản trong vận hành sử dụng các dạng gas (khí đốt).

– Nguyên tắc lắp đặt và phòng chống cháy nổ, xử lý sự cố xảy ra khi sử dụng.

– Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện.

6. Lớp đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động:

Đối tượng: Cán bộ làm công tác giảng dạy về kỹ thuật an toàn lao động – vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp (đảm bảo đủ các tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động).

Dựa trên căn cứ pháp lý của Bộ lao động thương binh lao động xã hội Viện Đào Tạo Giáo Dục Việt Nam thông báo mở lớp học chứng chỉ an toàn lao động tại Hà Nội và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Khóa học chứng chỉ an toàn lao động tại Hà Nội được viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng tổ chức cam kết sẽ mang lại cho học viên những giờ học lý thú và hiệu quả nhất đến từ các giảng viên là cán bộ, chuyên gia uy tín của cục an toàn bộ lao động thương binh xã hội.

7. Địa điểm đào tạo tại Hà Nội:

☞ Trường Kỹ Thuật Đất Việt - Số 35 Thanh Đa, Cư Xa Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
☞ Công Ty TNHH Trí Tuệ Đất Việt – Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
☞ Trường Đại Học Nội Vụ (Cơ Sở 2) – Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh


8. Hồ sơ & cách thức đăng ký:

– Hồ sơ đăng ký học bao gồm: Ảnh thẻ & CMND Bản photo. ( Nộp trước khi vào lớp học )

– Đăng ký học trực tiếp qua Hotline: 0946.22.88.44 (Nhi - Nhân viên tư vấn trực tiếp) 

Email: antoanlaodong.top@gmail.com

Web : http://www.antoanlaodong.top/

– Học Phí: 800.000đ/học viên


Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: