LỚP AN TOÀN HÓA CHẤT CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN HÓA CHẤT TRÊN TOÀN QUỐC
Tham dự khóa học an toàn hóa chất và thi sát hạch lấy chứng chỉ an toàn hóa chất của sở công thương là quy định bắt buộc với các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, các đơn vị sử dụng hóa chất
Căn cứ thông tư 36/2014/TT-BCT quy định bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, các đơn vị sử dụng hóa chất  phải được tập huấn về an toàn hóa chất và được cấp chứng nhận an toàn hóa chất của sở công thương.

Nội dung khóa huấn luyện an toàn hóa chất cấp chứng chỉ an toàn hóa chất
Phụ thuộc vào tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động, kinh doanh hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện.a. Đối với người quản lý trực tiếp hóa chất
 • Tìm hiểu những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.
 • khai báo hóa chất, phân loại, ghi nhãn hóa chất, đăng ký sử dụng hóa chất, đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới, Phiếu an toàn hóa chất, lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm, nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin, yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, quy định về khoảng cách an toàn.
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.
 • Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm.
 • Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất. Thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu tại chỗ, sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất, sơ đồ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở.
 • Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất, ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường, biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.
b. Đối với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.
 • Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố. Tên hóa chất, đặc tính nguy hiểm, nhãn hóa chất, biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất, các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường.
 • Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất, quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao.
 • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy).
 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoátnạn.
 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.


Thời gian huấn luyện, sát hạch cấp chứng chỉ an toàn hóa chất
– Huấn luyện lần đầu: Đối với cán bộ quản lý tổ chức huấn luyện 01 ngày bao gồm cả thời gian kiểm tra, đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện 02 ngày bao gồm cả thời gian kiểm tra.
– Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.
 Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất, chủng loại hóa chất, thay đổi vị trí làm việc, khi kết quả kiểm tra sát hạch không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện một ngày, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Hình thức huấn luyện an toàn hóa chất cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn hóa chất.
Tùy điều kiện cụ thể tổ chức, cá nhân có thể tổ chức huấn luyện riêng về kỹ thuật an toàn hóa chất hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy hoặc huấn luyện an toàn khác theo quy định.

Hồ sơ đăng ký khóa huấn luyện an toàn hóa chất:


Thông tin liên hệ đăng ký khóa huấn luyện an toàn hóa chất:

  HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT (GIAODUCDATVIET )
Facebook https://www.facebook.com/antoanlaodong.top
Tư Vấn Trực Tiếp: 0946.22.88.44 (Ms. Nhi )
Email: antoanlaodong.top@gmail.com
Web:
http://www.antoanlaodong.top/
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: