THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH
Tên nghề: Trắc địa công trình
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 1,5 nămCHUẨN ĐẦU RA

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử; và quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm nghiệm các loại sai số đơn giản của máy trắc địa: cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;
- Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình, bố trí công trình và quy trình thành lập bình đồ phục vụ xây dựng công trình;
- Mô tả được quy trình, các phương pháp trắc địa phục vụ thiết kế, thi công, kiểm tra công trình xây dựng; và quy trình hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao các loại tài liệu trắc địa công trình;
- Trình bày được kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và hình thành ý tưởng  kinh doanh theo nghề nghiệp, lập kế hoạch tổ chức SX, đàm phán hợp đồng kinh tế;
- Giải thích được các phương pháp đo đạc, tính toán bình sai gần đúng trong trắc địa; các loại sai số trong thành lập bình đồ, trắc địa công trình và quy trình, phương pháp xử lý các sai số;
- Vận dụng được các phần mềm trắc địa, các quy phạm kỹ thuật trắc địa vào thành lập bình đồ, thiết kế mặt cắt dọc, mặt cắt ngang phục vụ trong công tác xây dựng công trình;
- Xây dựng được tiến độ sản xuất của nhóm và kế hoạch bảo đảm an toàn
cho người, máy móc thiết bị trắc địa trong quá trình sản xuất.

2. Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo và kiểm nghiệm được một số sai số đơn giản của máy trắc địa cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;
- Tổ chức thiết kế, đo đạc, tính toán bình sai gần đúng được lưới khống chế  mặt bằng, độ cao; đo đạc, tính toán, vẽ, biên tập, nghiệm thu, bàn giao được bản vẽ bình đồ, mặt cắt các công trình xây dựng, thành phố và công nghiệp, giao thông, thủy lợi - thuỷ điện;
- Tổ chức đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình xây dựng; hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm trắc địa vào tính toán, vẽ và hiệu chỉnh được các sai số theo quy phạm kỹ thuật trắc địa trong thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;
- Tổ chức được hoạt động của tổ, đội theo kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn lao động sản xuất ngoài thực địa cũng như xử lý số liệu nội nghiệp văn phòng;

2. Chính trị, pháp luật, đạo đức tác phong công nghiệp, thể chất và quốc phòng

2.1. Chính trị, pháp luật:
+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;
+ Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.2. Đạo đức, tác phong công nghiệp:
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề;
+ Có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
+ Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất;
+ Có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, quan hệ tốt trong cộng đồng.

2.3. Thể chất, quốc phòng:
+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;
+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp ngành/nghề, học sinh làm việc được trong các doanh nghiệp đo đạc bản đồ hoặc các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng (Thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng...) với trách nhiệm kỹ thuật viên hoặc có thể là tổ trưởng sản xuất;
- Làm giáo viên trong các Trung tâm dạy nghề;
- Trực tiếp làm công tác kỹ thuật trắc địa trong các cơ quan quản lý đất đai từ cấp xã trở lên.

4. Thông tin đăng ký nhập học:

🔺 HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT (GIAODUCDATVIET )
Facebook https://www.facebook.com/antoanlaodong.top
Tư Vấn Trực Tiếp: 0946.22.88.44 (Ms. Nhi )
Email: antoanlaodong.top@gmail.com
Web:
http://www.antoanlaodong.top/
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: