Khóa huấn luyện an toàn lao động Nhóm 3 


*** Tại sao cần huấn luyện an toàn lao động?
Công tác huấn luyện an toàn là nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn thân thể, tính mạng cho người lao động. Loại bỏ và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tai nạn, chấn thương cho người lao động. Công tác huấn luyện an toàn lao động còn có ý nghĩa rất quan trọng dưới góc nhìn hình sự, dân sự, kinh tế và xã hội.
*** Đối tượng cần huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là ai?
Theo quy định mới ban hành của Nghị định 44 về huấn luyện an toàn lao động thì  an toàn lao động nhóm 3 đối tượng cần được huấn luyện an toàn lao động
Căn cứ các quy định tại Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Nghị định 44/2016/NĐ - CP nêu rõ Nhóm 3 là người lao động trực tiếp làm công việc có các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Trên thực tế nhóm này bao gồm các đối tượng người lao động cụ thể sau:
*** Thời gian và tần suất huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:
- Huấn luyện lần đầu: 24 giờ
- Huấn luyện định kỳ: 12 giờ
- Huấn luyện định kỳ: 2 năm 1 lần
*** Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 3
♦ Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
- Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
♦ Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
-  Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
- Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
*** Bạn sẽ được cấp thẻ an toàn sau khi hoàn thành khóa học.
*** Thông tin liên hệ và địa điểm đăng ký:
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment: