STT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHAI GIẢNG
LỚP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
--
Lớp Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
--
Lớp Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
--
Lớp Giám Sát Thi Công Xây Dựng
--
Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
--
Lớp Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình
--
Lớp Lập Hồ Sơ Dự Thầu
--
Lớp Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng
--
Lớp Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
--
--


--
+ Lớp Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vận Hành Cần Trục
LỚP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
--
Lớp Kế Toán Trưởng
--
Lớp Kế Toán Doanh  Nghiệp
--
Lớp Kế Toán Thuế
--
Lớp Kế Toán Tiền Lương
Hotline: 0934.22.88.44 – 0944.22.88.44 – 0945.22.88.44 – 0946.22.88.44